សម្រាយរឿង Anime : The last : Naruto The Movie

2 Просмотры
Издатель
Voice Music edit : Admin Kousei
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
សូមស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Anime d. Cambodia ដែលជា Channel និយាយជជែកវែកញែកពីAnime វិភាគសាច់ក៏ដូចជាសម្រាយសាច់រឿង​Anime ។
បើពេញចិត្តកុំភ្លេចចុចសាប់ ដាក់កណ្ដឹងដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តដល់ Admin ក្នុងការធ្វើវិដេអូថ្មីៗបន្តទៀត ។
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fb Page : https://www.facebook.com/animedcambodia/
Категория
Аниме
Комментариев нет.